Home > Inspiratie > Waarom zijn waarden belangrijk?

Waarom zijn waarden belangrijk?

Onze waarden sturen onze gedachten, woorden en acties/gedrag.

Onze waarden zijn belangrijk omdat ze ons helpen in onze groei en ontwikkeling. Ze helpen ons de toekomst te creëren die we willen ervaren.

Iedereen, of het nu op individueel nivo is of in de organisatie, heeft te maken met honderden besluitmomenten per dag.  De besluiten die we nemen zijn een reflectie van onze waarden en overtuigingen (dat wat we geloven over de onszelf, de ander en de wereld) en ze zijn altijd te herleiden naar een specifiek doel. Dat doel is de voldoening van het vervullen van onze individuele of collectieve (organisatie) behoeften.

Als we onze waarden gebruiken om besluiten te nemen, focussen we in feite op wat belangrijk is voor ons. Als waarden gedeeld worden in een groep, dan zorgt dat voor een sociale cohesie in een groep of organisatie.

Er zijn 4 types van waarden die we in een organisatie vinden:

 • individuele waarden
 • relatie waarden
 • organisatie waarden
 • maatschappelijke waarden

Individuele waarden

De individuele waarden gaan over hoe jij jezelf en je specifieke behoeften in het leven ziet. Ze worden zichtbaar door je manier van leven en in wat jij belangrijk vindt ten behoeve van je zelf. Individuele waarden kunnen zijn: enthousiasme, creativiteit, nederigheid en persoonlijke vervulling.

Relatie waarden

Deze gaan over hoe jij je verhoudt tot mensen in je leven; hoe je vriendschappen aangaat en omgaat met familie of collega’s in je organisatie. Relatie waarden zijn bijvoorbeeld: openheid, vertrouwen, generositeit, zorg (voor elkaar).

Organisatie waarden

Deze laten zien hoe je organisatie/bedrijf zich presenteert en werkzaam is. Organisatie waarden kunnen zijn: financiële groei, teamwerk, productiviteit, strategische samenwerkingen

Maatschappelijke waarden

Deze vertegenwoordigen hoe je organisatie zich verhoudt tot de maatschappij. Dit zijn o.a. waarden als: toekomstige generaties, omgevings/milieu bewustzijn, ecologie, duurzaamheid

Waarden versus overtuigingen

Waarden verbinden, overtuigingen geven verdeeldheid

Er is een groot verschil tussen waarden en overtuigingen.

Overtuigingen

Dit zijn veronderstellingen die we voor waar aanzien. Als we onze overtuigingen gebruiken om besluiten te nemen, veronderstellen we dat de gebeurtenissen (oorzaak en gevolg) die in het verleden tot een specifieke overtuigingen hebben geleid, ook in de toekomst van toepassing zijn. Echter, in een snel veranderende wereld waar complexiteit iedere dag toeneemt, is het gebruiken van informatie uit het verleden om beslissingen te nemen over de toekomst niet altijd de beste manier om aan onze behoeften te voldoen.  Je houdt daarmee namelijk ook oude patronen in stand die mogelijk niet meer werken.

Overtuigingen zijn altijd contextueel: Ze komen voort uit geleerde ervaringen als resultaat van de specifieke situaties die zich voordeden. Hieruit heb je conclusies getrokken die mogelijk niet altijd van toepassing zijn op iedere toekomstige situatie. Ze dienden wellicht toen het doel, maar voldoen nu niet meer.

Waarden

Waarden zijn niet gebaseerd op informatie uit het verleden en ze zijn niet contextueel. Waarden zijn universeel. Waarden overstijgen de contexten omdat ze gebaseerd zijn op wat voor ons belangrijk is. Ze komen voort uit onze ervaringen in het menszijn. Onze waarden zijn nauw verbonden aan onze behoeften. Wat we nodig hebben, hoe belangrijk dat voor ons is of daar nou wel of niet aan voldaan is, is wat we waarderen. Als onze levensvoorwaarden veranderen, we volwassen worden en in onze psychologische ontwikkeling groeien, veranderen onze waarden en de prioriteiten daarin. Als we onze waardes inzetten om besluiten te nemen, focussen we op wat belangrijk voor ons is. We ervaren daardoor een gevoel van gelukzaligheid.

Waarden-gebaseerde besluitvorming

Ieder besluit dat we nemen is of een bewuste dan wel een onbewuste poging om aan onze behoeften te voldoen.

Door de eeuwen heen heeft de mensheid verschillende manieren ontwikkeld om besluiten te nemen:

 • instinctief
 • op basis van onbewuste overtuigingen
 • op basis van bewuste overtuigingen
 • op basis van waarden
 • intuïtief
 • geïnspireerd

Tegenwoordig is het normaal voor mensen om op te groeien met het vermogen om de eerste drie vormen van besluitvorming te gebruiken. Vanuit het evolutionaire perspectief zijn waarden-gebaseerde besluitvorming en intuïtie-gebaseerde besluitvorming en besluitvorming op basis van inspiratie, relatief nieuw. Naar mate de mensheid zich ontwikkelt naar meer bewustzijn nemen ook deze manieren van besluitvorming toe.

De redenen waarom waardengebaseerde besluitvorming zo belangrijk voor ons vandaag de dag is zijn:

 • waardengebaseerde besluitvorming is nodig voor de ontwikkeling van jouw individualiteit en zelfrealisatie en de ontwikkeling van authenticiteit. Waarden zorgen voor het overstijgen van onze overtuigingen vanuit onze opvoeding en culturele conditionering, zodat we meer onszelf kunnen worden, en dus meer een authentiek leven kunnen leiden.
 • Waardengebaseerde besluitvorming is nodig de institutionalisering en ontwikkeling van democratie in de wereld. Waarden zorgen voor het overstijgen van onze etnische en culturele overtuigingen door ons te verbinden rondom gedeelde menselijke basis principes. In groepsculturen verbinden waarden de leden in de groep. Overtuigingen zorgen voor verdeeldheid.
 • Waardengebaseerde besluitvorming permitteert ons de bureaucratische regel-boekjes overboord te gooien. Als een groep mensen zich werkelijk verbindt aan een set waarden en daarmee het gedrag begrijpt dat die waarden ondersteunt, dan hoef je niet langer te leunen op bureaucratische procedures waarin staat wat mensen moet doen of zouden moeten doen in specifieke situaties. Op deze manier worden mensen zelf verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en dat van de groep.

Hoe vind je nou je persoonlijke waarden?

Via deze link kan je een gratis Persoonlijke Waarden Test maken. De rapportage die je daarna ontvangt geeft je een inkijkje in jouw persoonlijke waarden. Deze rapportage geeft je al mooie inzichten.

De Persoonlijke Waarden Test is nog steeds een cognitieve benadering. Je benadert je diepste drijfveren dus vanuit denken en vanuit je bewustzijn of inzicht. Maar zoals je weet hebben we allemaal onze blinde vlekken en zijn we ons vaak niet bewust van wat ons werkelijk drijft of stuurt.

Volgens Jung hebben we slechts 5 % bewustzijn en 95 % on(der)bewustzijn.

Dat betekent dat we als we met ons bewustzijn meten, vanuit denken en inzicht, dat we alleen maar die 5% meten van ons bewustzijn en niet die 95 %!

De Talent.Me en de Talent.We zijn anders!

ijsberg-carl-jungDe Talent.Me-scan  meet ook je waarden, maar doet dat niet op een uitsluitend cognitieve manier. Via beelden en associaties kom je dichter bij zingeving, betekenis en identiteitsvraag-stukken, en ook dichter bij het persoonlijke en (inter)culturele onbewuste. Precies daar waar we van jongs af aan onze waarden hebben opgeslagen! In ons onbewuste dus. De Talent.Me/We test op zo’n manier dat dit deel ook gemeten wordt.

De Talent.Me en de Talent.We zijn voor vele doeleinden in te zetten en geven je antwoord op veel vragen over jezelf, je talenten, je ontwikkelbare talenten, je valkuilen en je persoonlijke balans. Maar ook over de waarden in je organisatie. Meer informatie over onze unieke scans vind je op onze site: www.invisibletalent.nl